В Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара діє спеціальний підрозділ для абітурієнтів - Центр довузівської підготовки. Він знаходиться за адресою: пр. К. Маркса, 35, ауд. 47, корпус № 4; телефон деканату: (056) 745-43-56. Директором Центру є Хамініч Олександр Васильович, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри ПГД і ТМО.

Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації “Національної доктрини розвитку освіти” та державної політики, спрямованої на розвиток принципів наступності та безперервності освіти молоді, органічне поєднання освіти і науки, на створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей дітей та молоді.

Діяльність Центру обіймає всі напрями його структурних підрозділів та визначається завданнями, що нею вирішуються, зокрема:

 • об’єднання на єдиній науково-методичній основі наявних та перспективних форм довузівської підготовки, науково-методична допомога викладачам та спеціалістам закладів середньої та професійно-технічної освіти;

 • сприяння розвитку здібностей, інтересів та нахилів дітей різних вікових категорій на основі розробки та реалізації відповідних програм навчання та сучасних досягнень педагогічної науки;

 • координація розробок, видання (тиражування) та розповсюдження матеріалів науково-методичного, методичного та інформаційного призначення;

 • організація та проведення короткотермінових навчальних тематичних семінарів, тренінгів, семінарів-тренінгів для викладачів та спеціалістів закладів середньої та професійно-технічної освіти;

 • участь в організації та проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських та регіональних олімпіад, конкурсів, молодіжних форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо з залученням науково-педагогічних кадрів та молоді навчальних закладів регіону;

 • моніторинг знань школярів та майбутніх абітурієнтів з різних дисциплін з наступним наданням рекомендацій щодо вибору напряму підготовки (спеціальності);

 • надання освітянських послуг учнівській та студентській молоді з метою поглибленого вивчення ними предметів шкільного циклу, загальноосвітніх та додаткових дисциплін;

 • підготовка учнів та молоді до вступу у вищі навчальні заклади (ВНЗ) регіону;

 • вивчення, узагальнення та впровадження нових форм профорієнтаційної роботи, адаптація абітурієнтів до умов навчання у ВНЗ;

 

Підрозділи Центру довузівської підготовки

Підготовче відділення

 • Завідувач: Хамініч Олександр Васильович, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри ПГД і ТМО
 • Телефон: 745-43-56

Здійснює якісну та всебічну підготовку громадян, у яких сталася перерва між закінченням середнього навчального закладу і вступом на всі напрями до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара або інших вищих навчальних закладів. Навчання на підготовчому відділенні проводиться за денною та заочною формами протягом семи місяців з листопада по червень.

Підготовчі курси

 • Директор: Катан Володимир Олександрович, старший викладач кафедри математичного моделювання
 • Телефон: 744-56-32

Допомогають підготуватися до незалежного оцінювання навчальних досягнень випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти та випускникам попередніх років, а також набути необхідних знань для успішного оволодіння програмних вимог навчальних планів ДНУ. Курси мають дві форми навчання – вечірню і заочну. Тривалість навчання на вечірній формі  – 8, 6 та 3 місяці; на заочній – 9 місяців.

Регіональний центр моніторингу освіти

 • Директор: Баланенко Ірина Григорівна, старший викладач кафедри диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.
 • Телефон: (0562) 33-58-83.
 • Веб-сайт: www.rcmo.dnu.dp.ua

Комплекс закладів, орієнтованих на підвищення рівня освіти учнів шкіл, а також на допомогу студентам у навчанні. На базі центру функціонує "Недільна школа", яка здійснює навчання учнів 6-11 класів за наступними предметами: математика, фізика, інформатика, біологія, хімія, історія України, географія, українська мова, українська література, англійська мова, та надає можливість безкоштовного відвідування демонстраційних занять з економічної теорії, японської і китайської мов. Учні забезпечуються методичною літературою, тренувальними вправами, контрольними роботами. Викладання проводиться провідними фахівцями університету та кращими вчителями шкіл м. Дніпропетровська. Також підрозділом РЦМО є адаптаційні курси з математики, фізики, хімії та креслення (для студентів-першокурсників). Створені у 2006 році з метою коригування знань студентів у зв’язку з впровадженням Болонського процесу в систему вищої освіти. З 2010 року на базі Адаптаційних курсів проводиться набір студентів четвертого курсу для підготовки до фахового вступного випробування з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Регіональний центр безперервної освіти “Придніпров’я”

 • Директор: Юдін Сергій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, професор
 • Телефон: 760-85-14

Основною метою функціонування РЦБО „Придніпров’я” є удосконалення виконання загальних завдань та функцій, пов’язаних з неперервною підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, здійснення організаційно-методичної та профорієнтаційної роботи довузівського навчання серед учнів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, організації проведення олімпіад, тестування та поточний моніторинг рівня знань випускників навчальних закладів центру.

 

Детальніше про Центр довузівської підготовки можна прочитати на сайті ДНУ: http://www.dnu.dp.ua/view/fdovuz