Адреса: 16-й корпус ДНУ, вул. Козакова, м. Дніпропетровськ, 49050.

Телефон: (056)-373-58-32

Відділення вечірньої освіти створено на основі факультету безперервної освіти Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Факультет безперервної освіти розпочав свою діяльність у серпні 1998 р. з метою надання другої вищої освіти студентам вищих навчальних закладів (без відриву від навчання за базовою спеціальністю), продовження навчання за обраною спеціальністю для випускників технікумів, а також для проведення професійно орієнтованих курсів.

Основний напрям діяльності відділення - підготовка висококваліфікованих фахівців. Навчання відбувається за напрямами (спеціальностями), ліцензованими в ДНУ, за вечірньою формою. Навчальний процес забезпечується викладацьким складом кафедр Дніпропетровського національного університету.

Відділення здійснює підготовку фахівців за напрямом "Програмна інженерія" (6.050103) з можливістю подальшого продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр за відповідною спеціальністю.

За вечірньою формою в університеті навчаються понад 600 студентів. На відділення вечірньої освіти може вступити кожний випускник технікуму (молодший спеціаліст) та студент будь-якого вищого навчального закладу після двох років навчання за своєю базовою спеціальністю. Прийом на навчання проводиться за результатами фахових вступних випробувань або співбесіди. Термін навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр - два-три роки (залежно від напряму підготовки), спеціаліст - один рік.