Факультет прикладної математики здійсює підготовку спеціалістів і магістрів після здобуття освітнього рівня "Бакалавр". Термін навчання - 1 рік.

Умови прийому

При вступі на магістратуру, конкурсний відбір абітурієнтів відбувається за наступними критеріями/іспитами:

  1. фахове випробування (визначається окремо для кожної спеціальності)
  2. іноземна мова
  3. середній бал диплому бакалавра (100 балів), а також бали за дипломну роботу, державні екзамени

Ліцензовані обсяги та вартість контракту

Для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр":

Назва спеціальності Ліцензований обсяг прийому Вартість навчання
денна форма вечірня форма заочна форма денна форма вечірня форма заочна форма
8.080201 Інформатика 20 - 20 7700 - 3500
8.080202 Прикладна математика 15 - - 6600 - -
8.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем 15 - - 7150 - -
8.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень 10 - - 7700 - -
 

 

 

 

 

Для освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст":

Назва спеціальності Ліцензований обсяг прийому Вартість навчання
денна форма вечірня форма заочна форма денна форма вечірня форма заочна форма
7.080201 Інформатика 40 40 40 7000 - 3500
7.080202 Прикладна математика 45 40 45 6000 - -
7.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем 25 30 25 6500 5000 -
7.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень 30 30 30 7000 - -