На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за напрямами:
– «Інформатика»;
– «Прикладна математика»;
– «Програмна інженерія»;
– «Системний аналіз».

з можливістю подальшого продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр за відповідною спеціальністю.

  

Базові бакалаврські програми

Програми професійного спрямування

Спеціаліст

Магістр

Прикладна математика

Прикладна математика

Математик-аналітик

Професіонал у галузі прикладної математики

Інформатика

Інформатика

Аналітик комп'ютерних систем

Аналітик комп'ютерних систем, викладач вищого навчального закладу

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

Інженер з програмного забезпечення

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа

Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

Аналітик систем

Аналітик систем

Для випускників технікумів та коледжів є можливість навчатися на споріднених напрямах за скороченими термінами.